Therapie

Inzichtgevend, cognitief en gedragsgericht

Om u goed te kunnen helpen zullen wij eerst uw klachten en problematiek uitgebreid inventariseren. Dit zal meestal een tweetal gesprekken in beslag nemen.  Op basis van de verkregen informatie zal ik samen met u bekijken of we een oplossing kunnen vinden voor uw probleem. Wij werken kortdurend, oplossings-/ acceptatiegericht.
De ervaring is dat een aantal gesprekken voldoende kan zijn om weer op eigen kracht verder te kunnen. Een gesprek bij mij duurt een uur.
Indien uw probleem te complex of te specifiek is voor mijn vakgebied, zal ik – in overleg met u en met uw huisarts – zorg dragen voor een gerichte doorverwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Ik werk voornamelijk inzichtgevend, cognitief en gedragsgericht.
In de cognitieve gedragstherapie staat uw gedrag en uw gedachtegang centraal.
Hoe u handelt en denkt bepaalt immers in belangrijke mate hoe u zich voelt.

Bijvoorbeeld:

  • Wanneer u geneigd bent om uit angst bepaalde zaken te vermijden of te ontwijken, zal uw angst vaak eerder toenemen dan verminderen.
  • Indien u niet goed weet hoe u het beste uw mening kunt geven, kan dat ertoe leiden dat u onzeker wordt of juist geïrriteerd raakt.
  • Indien u vaak denkt: ‘ik kan ook nooit iets goed doen’, zal deze gedachte u eerder somber dan vrolijk stemmen.

Allereerst zal ik het problematische gedrag of de denkwijze en de omstandigheden waarin dit voorkomt samen met u in kaart brengen.
Vervolgens help ik u, door middel van oefeningen en opdrachten, om dit gedrag of deze denkwijze te veranderen of te accepteren waardoor u leert om beter met uw klachten om te gaan.